Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2009/3: Boží plán spásy

Editorial

Vážení čtenáři!

V období, kdy se Vám dostane do rukou toto číslo, se bude v církvi i v médiích stále více hovořit o návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice. Mnozí se ptají, jaký užitek můžeme z této návštěvy mít. Česká biskupská konference nabídla do farností průvodce přípravou. Také naše redakce se zamýšlela nad pojetím katecheze, která by pomohla prohloubit vztah věřících k církvi a k jejímu hlavnímu představiteli, neboť vztah pokřtěného člověka k papeži úzce souvisí s jeho vztahem k církvi.

Naším prvním záměrem pro toto číslo je představit téma Boží plán spásy jako skutečnost, která umožňuje chápat naše poznání o Bohu, o církvi a o sobě samém v souvislostech, a to zejména z pohledu Božího záměru se světem. Papež Benedikt XVI. před nedávnem navštívil Izrael, zemi, v níž se udály první dvě etapy našich dějin spásy (viz obr. na s. 5). Navštívil místa s těmito událostmi spojená a hovořil zde o důležitých tajemstvích, která jsou součástí obsahu naší víry. Krátké výňatky z jeho promluv souvisejících s tématem Božího plánu spásy přinášíme na straně 2 formou podnětu pro katechezi (jakési motivační aktivity), nebo také jako pomůcky k výuce náboženství.

Naše doba je pro církev v mnoha směrech velmi náročná, jak ostatně vyznívá i ze druhé části příspěvku belgického katechetika André Fossiona i z resumé přednášky kardinála Waltera Kaspera (Rubrika "Z konferencí"). Benedikt XVI. považuje za adekvátní odpověď křesťanů rozvíjet dary, které jsme dostali od Boha již ve křtu, a to především víru, naději a lásku. K dvěma z nich vydal encykliky Deus caritas est a Spe salvi. Spirituální teolog Martin Sedloň se zamýšlí, jak lze k jejich poselství přistoupit v katechezi, zvláště s mladými lidmi, aby je papežovy myšlenky nejen oslovily, ale pokusili se je spojit i se svými zkušenostmi. Autor je dále uvádí do souvislosti se základní identitou člověka.

Vedle aktuálních podnětů na téma spásy nabízíme různé, spíše praktické přístupy, jejichž prostřednitvím můžeme chápat spásu jako neustálé Boží jednání v dějinách lidstva, vyvoleného národa, nového Božího lidu (církve), a také v dějinách jednotlivců. Na obrázku na straně 5 je vyjádřena souvislost obsahu jednotlivých článků této revue s hlavními etapami dějin spásy. V příspěvcích se autoři snažili o netradiční zpracování, v duchu Fossionova požadavku, aby nauka byla podávána novým, srozumitelným a přitažlivým způsobem. To klade vysoké nároky na znalosti katechetů. Příspěvkem k jejich doplnění může být článek biblického teologa Petra Chalupy o významu typologie ve Starém zákoně a o adekvátním přístupu k předobrazům Ježíše Krista.

Ze zahraničních materiálů přinášíme článek z italského časopisu pro katechety vydávaného nakladatelstvím Paulínky. Jeho autorky vedou katechizované, aby na základě práce s biblickými texty porozuměli tomu, že působení Boží v dějinách, a to i v osobních, je možné chápat jen díky daru Ducha Svatého. Článek je doplněn náměty pro tři katechetická setkání.

Praktické podněty pro katechezi nabízejí náhled na Boží plán spásy skrze smlouvy, jež v dějinách lidstva uzavíral Bůh s lidmi, dále skrze eucharistické a jiné eulogické modlitby, a také skrze pohledy na nauku o spáse v jiných náboženstvích. Nabídku doplňují tipy na pomůcky v rubrice "Pomůcky".

Marie Zimmermannová, šéfredaktorka

 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Z konferencí


Informace – inzerce


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011