Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:O časopise

Poslání časopisu

Časopis nese název „CESTY KATECHEZE“. Katecheze církve užívá různých způsobů, jak doprovázet člověka v jeho osvojování si křesťanského života (srov. VDK čl. 67); tyto způsoby a možnosti hledá a promýšlí s ohledem na adresáty katecheze a na naše podmínky. Časopis má reflektovat tento vývoj a nabízet články podporující porozumění cestám katecheze na základě teorie, praktických ukázek, informací a sdílení zkušenosti.

Realizační tým časopisu si klade za úkol naplňovat tyto cíle:

  1. Další vzdělávání v oborech souvisejících s katechezí a náboženským vzděláváním, kterými jsou teologické obory (zejména biblická exegeze, katechetika, pastorální teologie, dogmatická teologie, liturgická teologie, teologická antropologie, teologická etika), dále pedagogické obory (zejména náboženská a obecná pedagogika) a sociální vědy (sociální psychologie, sociologie).

  2. Výměna informací o odborných profesních akcích celostátního charakteru nebo diecézních akcích otevřených pro další zájemce; odborné recenze publikací, pomůcek a jiných zdrojů katecheze a náboženského vzdělávání.

  3. Sdílení zkušeností z praxe.

  4. Poskytnutí námětů a metodických materiálů pro katechezi a náboženské vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ: od roku 2015 se stala vydavatelem časopisu Cesty katecheze Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Nový ročník dozná některých změn. První číslo ročníku 2015 připravujeme k vydání v červnu 2015.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011