Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2009/4: Boží království

Editorial

Vážení čtenáři!

První ročník revue Cesty katecheze zakončujeme tématem Boží království. Uvádí nás do něj svým pohledem Miloslav kardinál Vlk. Z biblické perspektivy je Boží království skutečností, která je pro člověka těžko uchopitelná, ale ke které všichni od pradávna směřujeme, jak vysvítá z článku Petra Chalupy. Jozef Šelinga dává toto téma do úzké souvislosti s Božím plánem spásy. Autor zve čtenáře, aby ve spáse neviděl jen záchranu od zlého, ale dar vyšší důstojnosti, než kterou měl člověk při stvoření.

Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Božího (podle Ř 14,17). O Boží spravedlnosti úzce spojené s milosrdenstvím svědčí např. podobenství, jimiž se zabývá Jitka Šebková. Jan Šlégr podrobně referuje o liturgickém gestu, kterým si křesťané po staletí předávají Kristův pokoj.

V praktické části revue se Petr Šabaka zamýšlí nad identitou kněze pro 21. století. Jeho úvaha je příspěvkem k Roku kněží vyhlášenému papežem Benediktem XVI. Autor spojuje službu kněze s radostí, jež je poznávacím znamením přítomnosti Božího království.
O příchod království denně prosí celá církev v modlitbě „Otče náš“. Miloslava Popílková nabízí podněty, jak na tuto modlitbu můžeme nahlížet v katechezi, abychom zdůraznili její společenský charakter. Boží království zpřítomňovali svědectvím svého života naši světci. Marie Zimmermannová se zamýšlí nad tím, jak toto svědectví, přesahující svou dobu, zprostředkovat našim současníkům. Úvahu doplňují praktické ukázky, vztahující se k životu sv. Anežky, a nabídka semináře ostravského Katechetického a pedagogického centra o životě sv. Cyrila a Metoděje.

V závěru přinášíme druhou část přednášky kard. Waltera Kaspera, jak být novým způsobem církví. Čtěte, prosím, také článek na s. 5 o naší nabídce pro příští ročník revue. Děkujeme za váš zájem...

 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Z konferencí


Informace – inzerce


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011