Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2010/3: Mystagogie

Editorial

Vážení čtenáři!

Pojem mystagogie je pravděpodobně nejvíce známý v souvislosti s uváděním nově pokřtěných dospělých do poznávání a slavení tajemství naší víry. Mystagogie je zároveň nezbytná pro každého křesťana, aby mohl s uvědomělou účastí prožívat skutečnosti, které jsou mu darovány ve slavení liturgie, a adekvátně na ně odpovídat. Kvalita mystagogie tedy úzce souvisí se slavením liturgie. Liturgie je naším živým projevem toho, jak chápeme svoji víru. Tímto rámcem je přibližně určen obsah článků tohoto čísla.

Téma mystagogie otevíráme pohledem na diskuse o slavení liturgie, které jsou dnes aktuální pro část mladých lidí a týkají se zejména srovnávání tzv. tridentské a pokoncilní liturgie. Liturgik Jan ŠLÉGR k této problematice zpracoval článek objasňující vývoj misálu v církvi. David VOPŘADA se ve svém článku věnuje mystagogii a mystagogické metodě ve starověké církvi a nastiňuje též stručné dějiny mystagogie. Současné pohledy na toto téma jsme čerpali z belgického katechetického časopisu Lumen Vitae. Paul de CLERC a L. M. CHAUVET se věnují úloze mystagogie v současné církvi, a to jak vzhledem k jednotlivcům, tak k celému křesťanskému společenství. Nabízejí teologický i pastorační pohled. Marie ZIMMERMANNOVÁ přistupuje k tematice mystagogie v současné církvi jako k pastorační otázce přístupu k výchově ke slavení liturgie a hledání její vhodné formy zvláště v katechezi. Nabídku čísla doplňují dvě praktické pomůcky: výběr námětů k průběhu mystagogie z italské publikace Vivere la Pasqua dei cristiani, které zpracoval Ludvík DŘÍMAL, a stručné uvedení do mystagogie obřadů křesťanské iniciace na zadní obálce časopisu.

Navíc v čísle najdete představení nového dokumentu Papežské biblické komise Bible a morálka, které zpracoval Petr CHALUPA, a připomínku 100. výročí vydání svým způsobem stále aktuálního dekretu Quam singulari o časném a častém přijímání dětí. Na jaře letošního roku požádala redakce o zařazení revue Cesty katecheze na seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Naší žádosti bylo vyhověno. Podmínkou je mj. recenze odborných článků dvěma recenzenty. Více na www.vyzkum.cz.

Marie Zimmermannová

 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Církevní dokumenty


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011