Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

20.05.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Biřmování - jeho teologická východiska a podněty k organizaci přípravy

Vyšlo druhé číslo ročníku 2012

Úvodní článek čísla přináší poznámky Prof. Františka Kunetky, našeho předního liturgika, ke slavení slavnosti Seslání Ducha svatého. Porozumění smyslu této slavnosti podané novým způsobem, může pomoci věřícím docenit význam biřmování, které již přijali, nebo naopak nevidí smysl takového počinu.

Další články mohou posloužit zejména k reflexi dosavadního způsobu přípravy ve farnostech a k rozhodnutí vyzkoušet nové přístupy na základě solidních teologických, psychologických a pedagogických východisek, která články zprostředkovávají.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011