Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

28.11.2014, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Dvojčíslo na téma KŘESŤAN je "na cestě"

Revue Cesty katecheze v roce 2015

Jménem redakce a redakční rady upřímně děkuji všem našim pravidelným odběratelům, kteří podpořili existenci časopisu placením předplatného. Snažili jsme se o grafickou úpravu, která by byla přívětivá pro čtenáře a podpořila chuť ke čtení a přemýšlení nad předkládanými texty. Po celých šest let, co časopis takto vychází, jsme se setkávali s různými ohlasy. S těmi, které povzbuzovaly, i s těmi, které zatím nedoceňují nezbytnost průběžného vzdělávání ke katechetické službě, nebo o ní mají jiné představy. Nesporné však je, že všichni, kdo se podíleli na práci redakční rady, to činili nezištně a ochotně bez nároku na odměnu, a za to jim patří velký dík. Děkujeme také autorům a recenzentům odborných článků a autorům dalších příspěvků.

Minulý čas, ve kterém píši, naznačuje, že časopis dozná výrazných změn. První z nich je změna vydavatele. Katechetická sekce ČBK reprezentovaná svým ředitelem usilovala o změnu koncepce časopisu. ČBK se rozhodla pro návrh, který předložila stávající redakční rada časopisu. Novým vydavatelem revue Cesty katecheze se proto od roku 2015 stane Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále KTF UK), konkrétně Katedra pastorálních oborů a právních věd. Ta bude nadále iniciovat spolupráci s diecézními katechetickými centry i Katechetickou sekcí ČBK. Řada současných členů redakční rady bude pokračovat v této spolupráci i nadále. Tato změna nemá vést ke zvýšení náročnosti teoretických článků, ale spíše zajistit širší autorské zázemí odborníků, kteří mohou pomoci oblasti katecheze a náboženského vzdělávání k neustálé obnově na základě potřeb naší doby. Koncepce časopisu se významně nezmění.

Druhou změnou bude forma a periodicita časopisu. Z finančních důvodů a provozních důvodů významně upřednostníme elektronickou formu, periodicita bude pololetní. Časopis bude publikován na stránkách KTF UK, kde budou jednotlivé články dostupné ve formátu pdf ke čtení i ke stažení. Zájemcům bude zasílán na e-mailovou adresu informační bulletin s přehledem o obsahu jednotlivých čísel a článků a odkazy k jejich četbě a stažení. Výhodou pro čtenáře bude, že časopis bude k dispozici zdarma, nebude se vybírat předplatné. Výše vlastních nákladů bude tím zredukována pouze na eventuální vytištění zvolených stažených článků, např. za účelem další práce s nimi. Jsme si vědomi předností tištěné podoby, proto se pokusíme dojednat i tuto možnost, i když to bude pravděpodobně se zpožděním. Charakter obsahu časopisu, který je do značné míry platný několik let, to umožňuje.

Tyto internetové stránky, kde jsou umístěny články z ročníků 2009 – 2014 a celá řada praktických pomůcek, budou nadále v provozu. Postupně na ně doplníme kompletně celý ročník 2014 a dosud chybějící praktické příspěvky do rubriky „Ke stažení“. Také budou doplněny přehledy o příspěvcích z oblasti práce s Biblí a o článcích a pomůckách k liturgické výchově.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011