Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

10.03.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Příprava na obnovu křestních slibů o Velikonocích

Využijte pomůcek nabízených zdarma v rubrice "Ke stažení"
Příprava na obnovu křestních slibů o Velikonocích

V rubrice "Ke stažení" jsou umístěny složky k jednotlivým číslům časopisu. Není-li uvedeno jinak, jedná se zejména o náměty pro dospívající, mladé a dospělé lidi. Pomůcky se zpravidla vztahují k článkům časopisu. Úplné znění článků již uzavřených ročníků najdete v rubrice Archiv.

Pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů jsou ke stažení v těchto složkách:

 • 1201-23 Piero della Francesca: Ježíšův křest, práce s obrazem bohatým na symboliku, která ukazuje Ježíšův křest v souvislostech mnoha biblických textů.
 • 1102-Spása: odkaz na video soubor "Modlitba při žehnání křestní vody" a scénář s pracovními listy ke katechezi o křtu se stručnou metodikou.
 • 1102-27 Biblia pauperum - Bible chudých: metodika s pracovními listy k práci s obrazem "Ježíšův křest" z tzv. Bible chudých.
 • 1101-09 Janovo evangelium o křtu - scénáře pro mladé (k textům Ježíš na slavnosti stánků a Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobovy studny)
 • 1101-06 Pomůcky k tématu "voda v dějinách spásy": složka obsahuje program pro děti s závem "Živá voda" (děti mladšího školního věku)
 • 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů: biblické programy Ježíšův kříž a Pět sloves pro poržívání křtu vycházejí z liturgických textů postních nedělí cyklu A. Tabulka křestních symbolů či obřadů křesťanské iniciace v prvních staletích a prezentace "Abrahám - Jak žít víru dnes" jsou použitelné v jakékoliv roce.
 • 1003-27 Symboly záchrany v katakombách: powerpointová prezentace
 • 1003-27 Symboly v obřadech křesťanské iniciace: můžete využít powerpointovou prezentaci nebo pracovní list s komentářem k jednotlivým symbolům, s nímž lze pracovat dle vlastního uvážení.
 • 1002-20 Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu: složka obsahuje metodiku k práci s biblickým textem Ex 14 a příslušné pomůcky.
 • 1001-27 Stopy Boží ve světě: v této složce je umístěna metodika a pomůcky k programu o symbolech, mezi nimiž najdete i vodu a světlo - výrazné veliknonční symboly.

S obnovou křestních slibů také souvisejí i další témata:

 • VYZNÁNÍ VÍRY, jež po obnově křestních slibů následuje. K tomuto tématu nabízíme pomůcky ve složce 1002-15.
 • SPÁSA, kterou jsme se zabývali v čísle 3 ročníku 2009, a proto celou řadu pomůcek najdete ve složkách začínajících označením 0903.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011