Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

29.01.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Vyšlo první číslo ročníku 2010

Druhý ročník začínáme První evangelizací

Společným tématem revue Cesty katecheze pro rok 2010 je "Cesty k velikonočnímu tajemství". Každé z plánovaných čtyř čísel představí katechezi a vyučování náboženství v jednotlivých etapách víry:

  • První evangelizace (leden 2010)
  • Katechumenát (duben 2010)
  • Mystagogie (červenec 2010)
  • Trvalá výchova ve víře (říjen 2010)

Obsah jednotlivých čísel nabídne dva úhly pohledu: směrem k příjemcům katecheze a vyučování a vzhledem k obsahu katecheze a vyučování. Do této problematiky nás uvede v prvním čísle doc. Ludvík Dřímal.

V etapě první evangelizace jde především o první hlásání evangelia zájemcům o křesťanství a víru z různých vrstev společnosti; o nabídku církve žákům a studentům církevních a veřejných škol a o výuku náboženství ve školách. Obracíme se k nim ve společnosti, která má určitý vztah ke křesťanství a církvi, k hlásaným hodnotám a k tradicím. Pohled naší společnosti na křesťanství a církev nabídnou články vycházející z nejnovějšího průzkumu hodnot v České republice, který realizuje výzkumný tým doc. Libora Prudkého. Z výsledků tohoto výzkumu vycházejí články PhDr. Martina Vávry.

Obsah první evangelizace úzce souvisí s chápáním, co je křesťanská víra, s tématikou inkulturace a „uvěřitelnosti“ křesťanské zvěsti. O těchto tématech pojednávají články Mgr. M. Zimmermannové (podle přednášek VII. Celostátního katechetického kongresu v Kroměříži), ThLic. Jiřího Peška a ThLic. Davida Boumy.

Inspiraci o přístupech k příjemcům naší evangelizace poskytne pohled na zkušenosti sv. Pavla v článku novozákonního biblisty ThLic. Marka Kozáka.

Do svého pohledu na možností prvního hlásání v Evropě nás uvede italský katechetik a prezident evropské asociace katechetiků a ředitelů národních katechetických center Prof. Enzo Biemmi. Přinášíme některé myšlenky z jeho článku publikovaném v italském časopise Catechesi (září 2009).

Zadní obálku časopisu tohoto ročníku věnujeme symbolům a symbolickému jednání v katechezi. V prvním čísle se jedná o "Boží stopy v přírodě". Práci s obrazovým materiálem a podněty uvedenými v časopise rozvede a upřesní metodika, kterou si můžete stáhnout z těchto stránek. Metodika k prvnímu číslu bude zveřejněna do 5. 2. 2010.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011