Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Pro přispěvatele

Revue Cesty katecheze nabízí možnost odborníkům i studentům zvláště doktorandského studia publikovat články z teologických a společenskovědních oborů, které mají vztah ke katechezi a k náboženskému vzdělávání. Redakce dává přednost příspěvkům vztahujícím se k tematickému plánu ročníku a jednotlivých čísel.

Zaslané příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Recenzent posuzuje odbornou správnost a obsah příspěvku vzhledem k cílové skupině čtenářů. Zájemce o publikování v revue Cesty katecheze prosíme o seznámení se s Pravidly pro přispěvatele (ke stažení níže).

Tematický plán pro rok 2014:

Téma ročníku: Věrnost Bohu a věrnost člověku (ve smyslu VDK, čl. 145; viz také KKC, čl. 27)

    Témata jednotlivých čísel:

  • č. 1 ČLOVĚK: kým člověk je a co k němu bytostně patří; podněty k obsahu katecheze a vzdělávacích programů (vyjde v dubnu 2014)
  • č. 2 KŘESŤAN: podněty k uvádění do života z víry(vyjde do konce srpna 2014)
  • č. 3 ŽIVOTNÍ STYL KŘESŤANA: podněty k řešení otázky, jak podporovat život z víry (vyjde do konce roku 2014)

Uzávěrka pro nabídku odborných článků do 3. čísla je 30. 6. 2014; uzávěrka pro odeslání odborných článků je 31. 8. 2014.

Uzávěrka pro odeslání odborných článků do 2. čísla je 15. 5. 2014.

Ročník 2015 bude zaměřen k tématu EUCHARISTIE.

Ke stažení: CK-pravidla-prispevatele-2a.doc, 68 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011