Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Struktura časopisu

Revue Cesty katecheze obsahuje recenzované odborné články z katechetiky a pedagogiky a ze souvisejících oborů a další texty, které se týkají katechetické služby. Od roku 2011 je do časopisu vkládána volná Praktická příloha.

Řazení a názvy hlavních rubrik v ročnících 2009 - 2012 odpovídaly modelu katecheze reprezentovaného strukturou Ježíšovy cesty s učedníky do Emauz (L 24, 13 – 26; podrobněji zde). Od roku 2012 došlo ke změně názvu rubrik

Jednotlivé rubriky, jejich název a pojetí od roku 2013:

Název
rubriky
Obsah a účel
EDITORIAL Stručné představení tématu časopisu – průvodce jednotlivými příspěvky.
ŽIJEME S CÍRKVÍ Glosa k aktuálnímu dění v církvi, které souvisí s evangelizací a katechezí; případně prezentace významného církevního či jiného dokumentu k tématu čísla.
VZDĚLÁVÁME SE Odborné recenzované články k tématu čísla. Jejich účelem je osvětlit problematiku z pohledu aktuálních odborných poznatků.
UMĚNÍ V KATECHEZI Odborné recenzované články z oblasti umění se vztahem ke katechetické činnosti. Volitelná rubrika, která nemusí být v každém čísle.
INSPIRACE Z PEDAGOGIKY Odborné recenzované články z pedagogických věd. Volitelná rubrika.
INSPIRACE Z HISTORIE Odborné recenzované články z historie katechetiky a pedagogických oborů. Účelem je osvětlit vývoj oboru.
RECENZE Uvádí odborné recenze publikací zejména z katechetiky, náboženské pedagogiky a pedagogiky.
Ostatní rubriky Časopis zpravidla obsahuje: aktuální nabídky a informace z diecézí nebo nakladatelství; zprávy, prezentace či studie z Katechetické sekce ČBK a rozhovor.
Praktická příloha Je volnou přílohou čísla, jejíž příspěvky zpravidla souvisí s jeho tématem. První část navazuje na odborné články z rubriky Vzděláváme se a uvádí k nim praktické příklady scénářů. Ve druhé části bývají představeny didaktické metody a příklady jejich užití.
Internetové stránky Obsah internetových stránek je důležitým doplňkem každého čísla. V záložce „Ke stažení“ jsou uveřejňovány pomůcky ke scénářům z Praktické přílohy, případně samostatné pomůcky a scénáře související s tematikou čísla.

Rubriky ve starších ročnících 2009 – 2012:

Název
rubriky
Obsah a účel
EDITORIAL viz výše
O ČEM TO SPOLU ROZMLOUVÁTE? Rubrika inspirovaná textem Lk 24, 13-24: učedníci utíkají z Jeruzaléma, kde se necítí bezpečně a spolu o tom rozmlouvají, Ježíš se k nim připojuje a hovoří s nimi. Účelem rubriky je reflektovat stávající situaci v katechezi a náboženském vzdělávání vzhledem k tématu čísla.
OTEVÍRAL JIM OČI Rubrika obsahuje odborné recenzované články k tématu čísla. Název rubriky je inspirován Lk 24, 25 – 28, tj. druhou etapou, kdy Ježíš vykládá učedníkům Písma, vysvětluje jim souvislost mezi Božím plánem a aktuální situací.
Další recenzované rubriky Nepravidelně jsou do časopisu zařazeny rubriky INSPIRACE Z PEDAGOGIKY nebo INSPIRACE Z HISTORIE se stejným účelem jako výše.
VYPRAVOVALI, JAK HO POZNALI Inspirováno Lk 24, 35, tj. třetí etapou procesu: Učedníci sami vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Účelem této rubriky je poskytnout praktické ukázky a podněty pro katechezi a náboženské vzdělávání, které jsou vyústěním principů, zásad či poznatků teorie. Příspěvky se týkají různých skupin adresátů a různých typů katecheze. Příklady katechezí a programů pro náboženské vzdělávání jsou doplněny komentáři, které upozorňují na zásady katechetické metodologie, případně oborové didaktiky a pomocných věd. Účelem je vytvořit čtenáři jistou nabídku, z níž si může vybrat a vyzkoušet. Od roku 2011 byl obsah této části přesunut do volné Praktické přílohy (viz výše).
Ostatní rubriky Časopis zpravidla obsahuje: aktuální nabídky a informace z diecézí nebo nakladatelství; zprávy, prezentace či studie z Katechetické sekce ČBK; rozhovor v rubrice ZEPTALI JSME SE a na zadní obálce rubriku OBRAZEM s materiálem a odkazem na metodiku ke katechezi nebo do výuky.
Internetové stránky viz výše

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011