Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Česká a světová teologie v období let 1850 - 1950 tváří v tvář problematice evolučního vzniku člověka

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2014/1 (Vzděláváme se (recenzováno))

ANOTACE:

V TOMTO PŘÍSPĚVKU AUTOR NA ZÁKLADĚ DOBOVÝCH PUBLIKACÍ PŘEDKLÁDÁ CELOU ŘADU NOVÝCH INFORMACÍ O POSTOJI ČESKÉ KATOLICKÉ TEOLOGIE V OBDOBÍ 1850–1950 K PŘÍNOSŮM MODERNÍ PŘÍRODOVĚDY, KONKRÉTNĚ V OBLASTI ASTRONOMIE, EVOLUČNÍ KONCEPCE VZNIKU ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ A KONEČNĚ PŘEDEVŠÍM V OBLASTI EVOLUČNÍ KONCEPCE VZNIKU LIDSTVA.

SUMMARY: THE CZECH AND WORLD´S TEOLOGY IN THE PERIOD SINCE 1850 TO 1950 FACE TO FACE THE ISSUE OF THE EVOLUTIONARY CONCEPT OF THE ORIGIN OF HUMANITY

In this article the author presents a range of new information about the attitude of the Czech Catholic theology to the merits of modern science, particularly astronomy, evolutionary concept of the origins of plant and animal species, and at last, especially in the evolutionary concept of the origin of humanity. The author draws from contemporary publications from the period since 1850 to 1950.

Plný text článku bude uveřejněn v průběhu roku 2015.

Průvodce k tomuto článku v Praktické příloze.

Ke stažení: Teologie-tvari-v-tvar-problematice-evolucniho-vzniku-cloveka.pdf, 653 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011