Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Liturgický rok

LITURGICKÉ
OBDOBÍ
Název příspěvku Obsah Symbol/
symbolické jednání
Liturgická
modlitba
Souvislost se životem
Postní doba Postní doba – Cesta k Velikonocům O charakteru postní doby Sypání popelem na hlavu (Joz 8,6, Job 1,12) Žehnací modlitba – víra ve vzkříšeného Krista Obrácení motivované blízkostí Božího království a vírou v evangelium.
Postní doba Setkat se s Bohem Katechetický program pro farnost setkání s Bohem v textech Písma svatého --- význam křtu a obnovy křestních slibů a Vyznání víry o Velikonocích
Velikonoční doba Podněty k tématu „Dějiny spásy“ liturgické texty, které doplňují článek „Předobrazy Krista ve SZ“ paškál
křestní voda
Velikonoční chvalozpěv
Modlitba při žehnání vody
IV. eucharistická modlitba – výňatek anamnetické části
Vzbuzení vděčnosti a chvály za Boží jednání ve prospěch záchrany člověka
Seslání Ducha Svatého Ježíš nám daruje svého Ducha Článek a metodický scénář ke katech. setkáním dar Ducha Svatého církvi hymnus k Duchu Svatému Veni Creator;
III. eucharistická modlitba
Působení Ducha Svatého v dějinách spásy a našich životech
Seslání Ducha Svatého Duch Páně naplňuje celý svět Poznámky k liturgii Slavnosti Seslání Ducha Svatého --- --- podněty pro růst v duchovním životě
Zakončení liturgického roku Slavnost Ježíše Krista Krále Miničlánek o původu svátku a jeho chápání. Ježíš Kristus – Král --- Svátek obrací pozornost člověka k setkání s Kristem na konci časů. Jde také o vytrvání ve věrné službě a chvále Boha.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011