Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Ostatní svátosti

Název Forma symbol/symbolické jednání Liturgická modlitba Souvislost se životem

Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu

Inspirace pro katechezi, návrh programu např. pro biřmovance obřad křtu jako celek: souvislost křtu s dějinami spásy
a velikonočním tajemstvím; souvislost biřmování se křtem
Biřmování jako dar na cestu „do zaslíbené země“

Křestní symboly a s nimi spojené symbolické jednání

Tabulka

(symbol, symbolické jednání, viditelné znamení)

voda, olej katechumenů, křižmo, bilý šat, svíce, Amen

Starší: sůl, mléko
s medem
--- účinky křtu pro život člověka

Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi

článek ponoření do vody - ukázka porozumění chápání svátostí v osobních „dějinách spásy“

Symboly v obřadech křesťanské iniciace

Pomůcka, zvláště ve formě PW prezentace na webu ve složce

1003-27

voda a její svěcení

mazání olejem katechumenů

křestní jméno

bílé roucho a hořící svíce

pomazání křižmem

chléb a víno
porozumění symbolice obřadů křtu, biřmování
a prvního svatého přijímání dospělých

Biblické základy modlitby pro žehnání křestní vody

článek a navazující metodický scénář pro práci s biblickými texty události z dějin spásy, v nichž je výrazným symbolem voda modlitba pro žehnání křestní vody příprava na obnovu křestních slibů

Život strávený v myšlenkách na křest

obrazová pomůcka baptisterium a jeho výzdoba --- Podání významu křtu jako vstup branou do nového života
Praktická příloha na téma „Křest“

Obřad křtu – jeho průběh, znamení, symboly;

Křest a potvrzení Božího synovství;

Křest jako počátek osobních dějin spásy;

Křest jako ponoření do Nejsvětější Trojice a znovuzrození;

Vzkříšení k novému životu;

Společné kněžství věřících v 1 P

Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech

přehled podnětů ke katechezi
Průběh obřadů křesťanské iniciace ve starověku včetně významu symbolů
a ukázek z modliteb
Přehled
o možných přístupech k objasnění významu křtu pro různé skupiny adresátů, při různých příležitostech
a vzhledem k různým životním situacím

Piero della Francesca: Ježíšův křest

Obrazová pomůcka – výklad obrazu na základě biblických textů

voda, holubice, strom života, kříž, nové výhonky

Boží poslové – obraz Trojice
--- Příspěvek k mystagogickému výkladu křtu Ježíše Krista a pro porozumění významu našeho křtu

Teologie svátosti biřmování

ve druhé části článku jsou vyloženy jednotlivá gesta

vzkládání ruky/rukou

pomazání křižmem

znamení kříže na čele

slovo církve

služebník biřmování
komentář vychází z liturgických textů k obřadu udílení svátosti biřmování

podněty k obnově života z této svátosti,

a také pro ty, kdo vedou přípravu
k biřmování

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011