Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

C Mír a spravedlnost - téma POZDRAV

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

1. téma: POZDRAV

„Dobrý den“, „ahoj“, „čau“... slovíčka, která užíváme při setkání s druhou osobou. Co je v těchto pozdraveních obsaženo? Má takový pozdrav další význam, než je zahájení rozhovoru nebo potvrzení, že jsem si druhého člověka všiml?

„V tabulce je zapsáno několik pozdravů (1. sloupec) z různých zemí (2. sloupec), a to ze současnosti i minulosti. Každá z uvedených zemí je známá svojí specifickou kulturou života. Ve třetím sloupci je uveden význam pozdravu zpravidla odvozený z etymologie slov. Všem pozdravům je společné přání dobra, i když to je v každé kultuře chápáno trochu jinak.

A jakou souvislost má pozdrav s mírem? Hledání odpovědi na tuto otázku může být vyústěním aktivity, ve které lze postupovat následovně:

  1. Vytiskněte tabulku a rozstříhejte ji na jednotlivá políčka (jednu sadu kartiček pro dvojici nebo trojici účastníků). Kartičky vložte do obálek.
  2. Rozdělte účastníky do skupin. Úkolem každé skupiny je vytvořit z kartiček trojice, které spolu souvisejí. Skupiny si sdělí vzájemně výsledky a opraví případné chyby.
  3. Hledejte odpovědi na tyto otázky: Co jednotlivé trojice slov vyjadřují? Co mají všechny významy pozdravu společného? Jakou souvislost mají pozdravy s mírem?
  4. Hledejte další souvislosti mezi mírem, životem Ježíše Krista a naším křesťanským životem. Můžete vytvořit myšlenkovou mapu z těchto slov: JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, EUCHARISTIE. Přiřaďte k nim další pojmy: vtělení, uzdravování, učení, smrt a vzkříšení; sjednocení všech v lásce, společenství s Bohem; shromažďování Boží rodiny, sjednocování Boží rodiny, díkůčinění.
  5. Využijte obsahu článku „Pozdravení pokoje“ (Cesty katecheze č. 4/2009) a vysvětlete si obsah tohoto liturgického úkonu.

Poznámka: tabulku i příklad mentální mapy k bodu 4 najdete na www.cestykatecheze.cz, Ke stažení, složka 1203-PP-C. Článek najdete v rubrice Archiv.

„Inspirace k pozdravům: http://blisty.cz/art/27365.html

NI HAO ČÍNA TY DOBRÝ
(který máš manželku a děti)
ŠALOM IZRAEL POKOJ / MÍR, HARMONIE
SALVE ŘÍM BUĎ ZDRÁV
KIN KHAO TEO THAJSKO UŽ JSI JEDL?
ŠALAMUN BABYLÓNIE UZDRAVIT SE
DOBRÝ DEN EVROPA MÍT ÚSPĚCH

Ke stažení: 1203-PP-C Pozdrav (k tématu Mír a spravedlnost)

1203-PP-C Pozdrav (k tématu Mír a spravedlnost)

Složka obsahuje pomůcky k námětu "Pozdrav" z Praktické přílohy, s. 7.Tabulku s různými pozdravy nakopírujte a rozstříhejte. Myšlenková mapa nabízí jedno z možných řešení bodu 4.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011