Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Chalupa Petr

doc. Petr Chalupa, Th.D.

Docent biblických věd Starého a Nového zákona, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, exegeze Starého zákona, vzájemný vztah diachronních a synchronních metod při výkladu biblického textu. Je ředitelem Českého katolického biblického díla.

Je autorem těchto článků:

Je překladatelem těchto článků:


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011